total flow chain management

ONTOEGANGKELIJKE GEBIEDEN

Het exploiteren van olievelden inontoegankelijke gebieden en in diepzee is nu mogelijk. Maar ook de productielengte van uitgewonnen olievelden kan op deze manier verlengd worden waardoor de winstgevendheid van deze velden aanzienlijk toeneemt. De lage investering en onderhoudskosten zijn de belangrijkste voordelen van deze inmiddels zeer succesvolle techniek. EPS denkt mee over doelmatige installatie van complete systemen.